FAQ

Základní údaje

Co je to „</Tour de App>“?

Jde o novou soutěž ve vývoji aplikací. Soutěž je zaměřena předně na středoškoláky, kteří si chtějí rozšířit obzory v oblasti programování, project managementu nebo se obecně zorientovat ve světě vývoje aplikací. Velkou výhodou je, že si mohou vyzkoušet reálné podmínky nanečisto, a to za doprovodu zdravého sotěžního ducha.

Jaký je cíl soutěže?

Celý projekt stojí na snaze ukázat studentům s alespoň minimálními zkušenostmi či zájmem o programování a project management něco málo z praxe. S pomocí našich vzdělávacích materiálů, workshopů a trochy té vlastní iniciativy se může v naší soutěži naučit programovat a pracovat s klienty i někdo, kdo si v životě nikdy ani nesáhnul na kousek kódu. Jednou větou: vzdělávat, aplikovat na praxi a bavit se u toho. 

Proč soutěž pořádáte?

Naše motto je „Hra školou“. Chceme zpestřit výuku a ukázat, že učení nemusí být vždy jen nudné šprtání. Podílíme se tak na plíživé revoluci v českém školství.

Dále také chceme uspokojit touhu mladých lidí, kteří chtějí udělat něco pro ostatní. Náš tým je složen ze samých středoškoláků a vysokoškoláků a řídíme se heslem „studenti studentům“.

Jaká kritéria musí studenti splňovat, pokud se chtějí přihlásit?

Musí to být středoškoláci, kteří utvoří tým dvou či tří studentů. Zajdou za učitelem a podají elektronickou přihlášku. 

Co obnáší přípravy takového projektu?

Přípravy začínají už v době předešlého ročníku podáním žádostí o dotace. Samotné přípravy se zahajují v druhé čtvrtině roku, kdy se shání potenciální partneři. Musíme sestavit organizační tým a časový plán soutěže, připravit mediální kampaň, dát dohromady soutěžní část jako takovou, potřebné materiály a nějaké doprovodné akce. Velmi důležité je také školení organizátorů soutěže. A dál to už všichni znají. Po konci soutěže zas a znovu přípravy dalšího ročníku.

Kolik lidí je do organizace zapojeno?

Ze samotné organizace SCG je do projektu pIšQworky zapojeno přibližně 50 studentů. Ty nejstěžejnější z nich najdete na stránce s kontakty.

Jakým aktivitám se věnujete po zbytek roku?

Kromě toho, že všichni členové Student Cyber Games studují střední nebo vysoké školy, tak mnozí z nás také pracují. V posledních letech však SCG pro středoškoláky pořádá ještě dvě soutěže:
Prezentiádu – soutěž v prezentačních dovednostech, každý rok se jí účastní přes 400 týmů z celé České republiky a také ze Slovenska.
pIšQworky – soutěž v klasické hře piškvorky, kterou každý rok projde přes 7000 studentů a kolem 600 škol.

O organizaci

Kdo <Tour de App> pořádá?

Jsme Student Cyber Games. Zapsaný spolek, parta kamarádů, zkušený tým přibližně 50 studentů z celé České republiky a dokonce i několika statečných ze Slovenska. Baví nás dělat něco navíc, a tak už od roku 2003 organizujeme soutěže pro naše vrstevníky. Začalo to třemi ročníky ve hře Starcraft a následovaly projekty pIšQworky, Prezentiáda a teď </Tour de app>.

Finance a my

Jaký máte rozpočet a kdo vás financuje?

Rozpočet máme více než půl milionu. Zhruba polovinu z toho získáme na startovném od soutěžících, třetinu pokrývají finance od našich komerčních partnerů a zbytek částky tvoří dotace od krajů a měst.

Kolik si tak vyděláte?

Většina práce má dobrovolnický charakter. Více bychom si vydělali roznášením letáků. Motivací je nám radost z dobře udělané práce a zkušenosti do dalšího života, které jsou cennější než peníze.