Jak vypadal pilotní ročník nové soutěže v programování aplikací?

10.02.2023 | Petra Tomášková | Ostatní

V březnu roku 2022 dostali středoškoláci možnost ozkoušet své vývojářské zkušenosti a zúčastnit se testovacího, nultého ročníku soutěže Tour de App. Úkolem dvou- až tříčlenných týmů bylo během dvou týdnů odevzdat vlastní aplikaci podle požadavků fiktivního, ale reálnému podobného klienta. Hlavním partnerem se stala společnost Purple Technology, která věnovala vítězům poukazy do Alzy. Pro tým na prvním místě v hodnotě 5 tisíc, na druhém 4 tisíce, na třetím 3 tisíce a k tomu každému z vítězných týmů AWS kit. Purple Technology zároveň pomohla zařídit vyhlášení vítězů, kterého se zúčastnilo 9 studentů z 6 týmů.

Do soutěže se přihlásilo 8 týmů z 5 brněnských gymnázií, aplikaci nakonec odevzdalo 7 z nich. Velká část týmů psala aplikace v PHP, vítězný tým Brněnský divoký západ ale využil Javu a framework Vaadin. Většina týmů odevzdala aplikaci jako SaaS a průměrně trvalo týmům dokončit aplikaci 80 hodin. Hodnocení proběhlo striktně na základě zadání, které soutěžící obdrželi.

Nultý ročník soutěže Tour de App sloužil jako alfa verze pro ročníky následující a umožnil organizátorům správně nasměrovat budoucnost soutěže. Myšlenkou soutěže není pouze nabídnout prostor pro soupeření, ale hlavně vylepšování svých dovedností, trénink a vzdělání. Zároveň jsou dveře otevřeny úplným laikům, pro které je TdA skvělým startem, i pro nadšené „ajťáky“.

V současné době probíhá 1. ročník TdA, který je díky účastníkům minulého roku preciznější. „Jako prioritu stále vidím vzdělávání našich soutěžících. Po zkušenostech z 0. ročníku mi ale přijde, že je mnohem důležitější poskytnout studentům motivaci se učit než informační materiály,“ komentuje získané poznatky David Rajnoha, koordinátor soutěže. První ročník s sebou přinesl mnoho novinek, mezi které patří online workshopy poskytnuté partnery soutěže, které provází účastníky celým procesem webového vývoje. Počet soutěžních kol se z jednoho zvedl na tři a stouply také počty týmů.