Instalace Dockeru na Windows

31.10.2022 | David Rajnoha | Vzdělávací materiály

Docker je software pro virtualizaci pomocí tzv. kontejnerů. Jednou z jeho výhod je izolace prostředí v něm běžící aplikace, která je nezávislá na systému, kde docker běží. Zde je v jednoduchosti popsané, jak Docker na zprovoznit na operačním systému Windows. Po dobu soutěže Tour de App se s problémy obracejte na náš Discord.

Instalace Windows Subsystem for Linux

Docker je založený na sdílení jádra operačního systému s kontejnerem. Jelikož většina kontejnerů v Dockeru jsou kontejnery linuxové, musíme na systému Windows zprovoznit virtualizační vrstvu, která kontejnerům poskytne požadované služby.
My využijeme Windows Subsystem for Linux, který je k dispozici i pro verze Home.

 

K instalaci WSL je nutné spustit Powershell s administrátorskými právy. Následně se instalace provede příkazem wsl --install -d vybraná-distribuce , při volbě Ubuntu tedy

 wsl --install -d Ubuntu

Instalace chvili trvá, poté dojde k výzvě zadání uživatelského jména pro tento linuxový subsystém a celý proces je kompletní.

Instalace Dockeru

Po zprovoznění WSL 

Stáhněte si instalační soubor pro windows z docker.com, spusťte jej a pokračujte dle instrukcí. Instal
Po instalaci Docker spusťte. Na hlavní obrazovce by měla být vidět zpráva „Engine running“. Zároveň si pro lepší seznámení s Dockerem můžete projít krátký úvodní tutoriál.