Informace o mentoringu

Pro naše soutěžící máme k dispozici na našem Discordu mentory, kteří budou všem soutěžícím v Nominačním i Soutěžním kole zodpovídat jejich dotazy. Pokud by jste tedy měli jakýkoliv dotaz neváhejte tam za námi zavítat.

Kromě toho bude mít několik týmů možnost po skončení soutěže přímo spolupracovat s mentorem. A to buď na projektu, nebo na nějaké činnosti, kterou si tým s mentorem individuálně domluví.

Samotný mentoring bude probíhat takto:

1. Výběr mentora

Každý tým bude mít k dispozici informace o mentorech, ze který si budou moct vybrat toho se kterým z nich by chtěli spolupracovat. 

Vybírat si budou týmy dle celkového pořadí. Tzn. 1. tým vybírá jako první, 2. tým druhý atd.

2. Stanovení cílů a podmínek 

Po zvolení si tým s menorem domluví úvodní hovor. Během tohoto hovoru si mentor společně s týmem potvrdí podmínky a stanoví cíle.
Cíle mohou být například: individuální rozvoj, získání první práce v oboru, nebo třeba rozjezd vlastního projektu

3. Samotný mentoring

4. Konec mentoringu

Mentoring končí po naplnění jedné z těchto podmínek:

  • dosažení cíle definovaného na úvodní schůzce
  • vyčerpání časové alokace mentora
  • individuální domluva na základě skutečnosti, že mentor a tým již společně nevidí v pokračování spolupráce smysl